Loading...
 

Ugens Pose er lister af de varer, som KBHFF modtager om onsdagen. Ugens Pose bruges af rigtig mange medlemmer i hver eneste onsdag: Fælleslagervagterne, chaufførerne, modtagevagterne, pakkevagterne og løssalgsvagterne. Ugens Pose omtales også som Pakkesedlen og Følgesedlen. Læs mere om det herunder:
Ret til ændringer forbeholdes:
Uge 20


SÅDAN BRUGER DU "UGENS POSE"

Fælleslagervagten

 1. Find Pakkesedlen på Fælleslageret. Den er printet og klar. Hvis ikke, så kontakt frivillighedskoordinatoren på telefon ( 28887923.
 2. Kontroller, at der kommer de rette grøntsager i de rette mængder fra avlerne. Hvis ikke, så kontakt frivillighedskoordinatoren på telefon 28887923.
 3. Fordel grøntsagerne og tørvarerne til afdelingerne som anført på pakkesedlen.
 4. Hvis der er ekstra eller manglende varer skal det anføres på Følgesedlen til afdelingen.
 5. Hjælp Chaufførerne med at pakke bilen med varer.
 6. Giv chaufførerne følgesedlen med til afdelingen.

Modtagervagten

 1. For en sikkerheds skyld, find fanebladet for din afdeling, udskriv og tag Pakkesedlen med på vagt.
 2. Du modtager en følgeseddel fra chaufføren , som har fået den på Fælleslageret. Ændringer i leveringen fremgår af følgesedlen. Det fremgår også af følgesedlen, hvis en eller flere af de frivillige fra fælleslageret har pakket deres pose der.
 3. Kontroller, at der kommer de rette grøntsager i de rette mængder til din afdeling.
 4. Hvis der mangler noget, så informer pakkemesteren om det, så pakkeholdet kan tage hensyn til det, og giv også besked til din afdelings økonomiansvarlig og den centrale økonomigruppe (okonomi@kbhff.dk)

Pakkevagt (eller pakkeansvarlig)

 1. Find fanebladet, der er mærket med en forkortelse for din afdeling (NB = Nørrebro, ØB = Østerbro, AMA = Amager, VES for Vesterbro etc.)
 2. Udskriv det*, og tag det med til din afdeling
 3. Brug oplysningerne på arket til at sørge for at der bliver pakket de rigtige mængder i poserne og til at udfylde tavle med priser, løssalgsvarer etc.
 4. Udfyld kvalitetsvurderingsfelterne
 5. Giv arket til løssalgsvagten, så han eller hun kan bruge det til at se priserne

Løssalgsvagt (eller løssalgsansvarlig)

 1. Find fanebladet, der er mærket med en forkortelse for din afdeling (N = Nørrebro, Ø = Østerbro, S = Amager, V for Vesterbro etc.)
 2. Udskriv det*, og tag det med til din afdeling
 3. Brug oplysningerne på arket til at udfylde tavle med priser, løssalgsvarer etc.
 4. Udfyld kvalitetsvurderingsfelterne og lån fx. kassemesteren computer og skrive dine kommentarer ind på din afdelings pakkeseddel (den du har printet ud). Her kan du også komme med en kommentar i "bemærkninger", hvis der er bestilt for meget af en løssalgsvare. Ændr evt. løssalgsfaktoren

Afdelingens økonomiansvarlig

 1. Brug faneblandet "Posebehov" for at se hvor mange poser, der er bestilt til afdelingen
 2. Brug fanebladet "Fælleslager" for at se, hvor mange enheder af hver vare, der er blevet bestilt til afdelingen - bemærk at der selvfølgelig kan være sket fejl i leverancen, i så fald burde du få besked fra modtagervagten
 3. Brug fanebladet "Sammensætning" for at se netto og brutto priser pr. enhed

Bogholder og dataanalysegruppen

 1. Brug arket til at finde ud af hvor meget, der er bestilt til de enkelte afdelinger, og til hvilken pris (netto, brutto)

Husk at få informationer om evt. manglende leverancer fra Fælleslager-vagten

Spørgsmål, ris og ros

Angående informationerne i regnearket Ugens Pose kan sendes til:
indkoeb at kbhff.dk

Af mangel på bedre sted at placere det, er linket til tørvareprislisten Her