Loading...
 

Nyt medlem

Home Icon By Marta Ormiston Dokumenter Icon Meeting,logo Laugikon Email Icon Wiki Home By BenPixels From The Noun Project
Forside / Frontpage
Info for nye medlemmer / Info for new members
Vagter og Dokumenter / Shifts and documents
Butiksgruppen / About the board
Om os / About us
Kontakt / Contact
Wiki Home


Vesterbros afdeling er i uKirke og når der ikke er corona kan man melde sig ind hver onsdag i vores åbningstid.
Du kan stadig melde dig ind hos os eller høre mere, hvis du er nysgerrig. Skriv til os på vesterbro at kbhff.dk og så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Du vil under alle omstændigheder få viden om, hvilke vagter man kan tage i vores afdeling og hvad de indeholder. Vi hjælper dig også med at finde din første vagt, hvis du melder dig ind og ønsker at tage vagter. Vi fortæller dig om de forskellige muligheder og fordele du får ved at være medlem af KBHFF og vi svarer hellere end gerne på de spørgsmål du måtte have.

Hvis du ønsker at blive medlem så koster det 100 kroner. Det gør det frem til næste års kontingentbetaling der ligger i foråret. Derefter skal du betale det kontingent der bliver vedtaget på næstekommende generalforsamlingen. Når vi indmelder dig, kan du med det samme kan bestille en pose med grønt til den næste onsdag. En pose med grønt koster 100 kr, hvis du tager vagter, men du kan også bidrage til fællesskabet uden at tage vagter, så køber du bare støtteposen som koster 140. Derudover har vi også frugtposer, kartoffelposer, svampeposer og aspargesposer (når sæsonen er til det).

Er du medlem af en anden Kbhff-afdeling og ønsker overflytning, så kig også lige forbi. Du skal selvfølgelig ikke betale igen, men, har du været inaktiv i lang tid, kan det være du bliver opkrævet kontingent første gang du bestiller en pose. Det er vigtigt, at du gør den afdeling, du flytter fra, opmærksom på, at du flytter, og tager de vagter, du i forvejen er skrevet på til.

Vi glæder os til at se dig!


In English:
Vesterbro's department is in uKirke and usually you can sign up by stopping by the department. In this time with the Corona restrictions you can still sign up with us or hear more if you are curious without showing up. Write to us at vesterbro at kbhff.dk and we will find out how we can help you and give you an introduction.

An introduction will give you information about which kind of shifts you can take in our department and what they contain. We also help you find your first shift if you sign up and want to take shifts. We tell you about the different opportunities and benefits you get by being a member of KBHFF and we are more than happy to answer any questions you may have.

If you want to become a member, it costs 100 kroner. That makes it until the next membership fee payment is due. This usually in the springtime. The membership fee is agreed upon the annual general assembly.
When we sign you up, you can immediately order a bag of vegetables etc. for the coming Wednesday and the following Wednesdays after that. A bag of vegetables costs DKK 100 if you take shifts, but you can also contribute to the community without taking shifts. This you do by buying the support bag which costs 140 DKK. In addition, we also have fruit bags, potato bags, mushroom bags and asparagus bags (according to the seasons).

If you are a member of another KBHFF department and want a transfer, look no further. Of course, you do not have to pay again, but if you have been inactive for a long time, you may have to pay the membership fee the first time you order a bag. It is important that you make the department you are moving from aware that you are moving and take the shifts you are already signed up for.

We look forward to seeing you!